Tất cả bắt đầu với một danh thiếp kỹ thuật số.

taladid.com là tập lệnh SAAS của nhà sản xuất danh thiếp kỹ thuật số, một cách dễ dàng để chia sẻ liên hệ và phát triển các mối quan hệ chuyên nghiệp của bạn.

Dùng thử Demo
Tất cả bắt đầu với một danh thiếp kỹ thuật số.

Làm thế nào nó hoạt động?

Tạo danh thiếp kỹ thuật số

Dễ dàng tạo mã QR cho thẻ thăm của bạn và tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời. Điền vào hồ sơ của bạn, nó là đơn giản!

Chia sẻ thẻ của bạn với bất kỳ ai

Dễ dàng chia sẻ danh thiếp kỹ thuật số của bạn với bất kỳ ai bằng mã QR hoặc gửi qua email, liên kết, v.v. bạn có thể tải xuống mã QR và in trên bất kỳ thứ gì như tờ rơi, bản tin hoặc bảng quảng cáo.

Có thêm khách hàng

Khách hàng của bạn sẽ tìm cách tiếp cận bạn. Tất cả những gì họ cần làm là quét mã QR và chọn một kênh tốt hơn để liên hệ với bạn.

Danh thiếp kỹ thuật số không tiếp xúc

taladid.com giúp dễ dàng vượt qua mọi va chạm vệ sinh mới với trải nghiệm không tiếp xúc lý tưởng và phát triển mối quan hệ chuyên nghiệp của bạn với các tính năng lan truyền của nó. Không cần tiếp xúc vật lý để gửi hoặc nhận danh thiếp ảo. Bạn có thể tạo nhiều danh thiếp tùy thích, với các thông tin khác nhau trên mỗi thẻ. Tạo một thẻ cho các liên hệ công việc của bạn, một cho khách hàng hoặc khách hàng và một cho bạn bè của bạn.

Chia sẻ thẻ của bạn với bất kỳ ai

Dễ dàng chia sẻ danh thiếp kỹ thuật số của bạn với bất kỳ ai bằng mã QR hoặc gửi qua email, liên kết, v.v. bạn có thể tải xuống mã QR và in trên bất kỳ thứ gì như tờ rơi, bản tin hoặc bảng quảng cáo.

Lời chứng thực

Gói thành viên

Free Plan

Miễn phí
Đặc điểm của Free Plan
 • 4 Các trường bổ sung trên thẻ
 • 20 Số lần quét mỗi tháng
 • Ẩn Thương hiệu taladid.com
Kế hoạch hiện tại

Trial Plan

Thử nghiệm
Đặc điểm của Trial Plan
 • 5 Các trường bổ sung trên thẻ
 • 50 Số lần quét mỗi tháng
 • Ẩn Thương hiệu taladid.com
Tham gia ngay

Annual/Yearly Plan 2

0 ฿/ Hàng tháng
1,590 ฿/ Hàng năm
Đặc điểm của Annual/Yearly Plan 2
 • 12 Các trường bổ sung trên thẻ
 • 250 Số lần quét mỗi tháng
 • Ẩn Thương hiệu taladid.com
Tham gia ngay

Master Franchise /1 country 100% ready to operate

0 ฿/ Hàng tháng
3,000,000 ฿/ Hàng năm
Đặc điểm của Master Franchise /1 country 100% ready to operate
 • Vô hạn Các trường bổ sung trên thẻ
 • Vô hạn Số lần quét mỗi tháng
 • Ẩn Thương hiệu taladid.com
Tham gia ngay

Monthly Plan 2

100 ฿/ Hàng tháng
0 ฿/ Hàng năm
Đặc điểm của Monthly Plan 2
 • 6 Các trường bổ sung trên thẻ
 • 100 Số lần quét mỗi tháng
 • Ẩn Thương hiệu taladid.com
Tham gia ngay

Monthly Plan 3

195 ฿/ Hàng tháng
0 ฿/ Hàng năm
Đặc điểm của Monthly Plan 3
 • 8 Các trường bổ sung trên thẻ
 • 180 Số lần quét mỗi tháng
 • Ẩn Thương hiệu taladid.com
Tham gia ngay

Monthly Plan 4

350 ฿/ Hàng tháng
0 ฿/ Hàng năm
Đặc điểm của Monthly Plan 4
 • 15 Các trường bổ sung trên thẻ
 • 300 Số lần quét mỗi tháng
 • Ẩn Thương hiệu taladid.com
Tham gia ngay

Bánh quy

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Chấp nhận